H.C. Thomsen “Flygtningenes Modige Hjælper” 2017-10-22T14:18:11+00:00

Project Description

Mindesten for H.C. Thomsen

Tilknyttet de illegale transportruter og Holger Danske. Kroejer Thomsen stammede fra Thisted. 23 år gammel fik han skibsførereksamen og fik med det samme eget skib, M/S „Grethe“ . Han sejlede derefter til 1942, da han købte Snekkersten Kro og Badehotel. Medlem af Socialdemokratiet. Allerede før jødetransporterne i oktober 1943 satte ind, var kroejer Thomsen begyndt på sit illegale transportarbejde. Snekkersten Kro blev et af de vigtige opsamlingssteder for flygtninge, og Thomsens egen båd „Margrethe“ anvendtes til transporter.

Kroejer Thomsen drev sin illegale transportvirksomhed i nøje tilknytning til Holger Danske. Endvidere samarbejdede han med redaktør Leif Hendil, direktør Parkov fra Wiibroe’s Bryggeri, og med „Lyngby Kredsen“, en illegal gruppe, der ligeledes arbejdede med transporter samt læge Jørgen Gersfelt, Snekkersten. Efterhånden begyndte Gestapo at interessere sig for, hvad der foregik på Snekkersten Kro. Kroejer Thomsen blev flere gange ført til afhøring på Dagmarhus, den ene gang i en hel uge, før han blev frigivet på grund af mangel på bevis. Men den 9.8.1944 blev han arresteret igen, da to medlemmer af Holger Danske, politibetjent Holger Nyhuus Kristoffersen og vagtmester Jørgen Juel Jensen, telefonisk havde truffet aftale med kroejer Thomsen om et møde den pågældende dag. Samtalen var blevet aflyttet af en stikker. Gestapo-folk dræbte de to nævnte Holger Danske-folk på vejen til kroen og arresterede kroejeren. I september 1944 blev kroejer Thomsen deporteret til Neuengamme, hvor han afgik ved døden den 4.12.1944 under en transport til Flensborg.

HC Thomsen foran Snekekrsten Kro i 1943.

kilde: Nationalmuseets samlinger