Generalforsamling 26. marts kl 10.30

Foreningen Undtagelsen afholder Ordinær generalforsamling mandag d. 26. marts 2018 kl. 10.30 på Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.

 

Indkaldelsen sker i medfør af vedtægternes § 4 med følgende

 

Dagsorden

 

 1. Optælling af stemmer

 

 1. Valg af dirigent
 • Bestyrelsen foreslår valg af Flemming B. Søgaard

 

 1. Formandens beretning

 

 1. Regnskabsaflæggelse. 
 • Regnskab for perioden 2. september 2016 – 31. december 2017 vedlægges og indstilles godkendt

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Kontingentfastsættelse og budget godkendelse
 • Kontingentet indstilles fortsat til at andrage kr. 100,-.
 • Budget for 2018 vedlægges og indstilles godkendt

 

 1. Valg af formand og næstformand
 • Formanden Peter Kruse Thomsen og næstformanden Rüdiger Jordt er begge villige til genvalg

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Bestyrelsesmedlemmerne Georg W. Busch, Kenn Majdal Jeppesen og Steen Hundevad Knudsen er villige til genvalg

 

 1. Valg af revisor
 • Bestyrelsen foreslår valg af Jørn Duus Hansen

 

 1. Redaktionelle rettelser i vedtægterne
 • Gennemgås på generalforsamlingen med indstilling om godkendelse

 

 1. Eventuelt
2018-03-08T18:22:29+00:00

About the Author: