Resume fra generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er afholdt i medfør vedtægternes § 4 med følgende dagsorden:

 

 1. Optælling af stemmer. Der var fremmødt to medlemmer foruden bestyrelsens 7 medlemmer.

 

 1. Valg af dirigent.

 • Flemming B. Søgaard, blev valgt.

 

 1. Formandens beretning, vedlagt dette referat.

 

 1. Regnskabsaflæggelse.

 • Regnskab for perioden 2. september 2016 – 31. december 2017 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Indkomne forslag.

  Der er ikke indkommet forslag.

 

 1. Kontingentfastsættelse og budget godkendelse.

 • Kontingentet blev fortsat til at andrage kr. 100,- årligt.
 • Budget for 2018 blev gennemgået og efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Valg af formand og næstformand.

 • Formanden Peter Kruse Thomsen og næstformanden Rüdiger Jordt blev begge genvalgt.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

 • Bestyrelsesmedlemmerne Georg W. Busch, Kenn Majdal Jeppesen og Steen Hundevad Knudsen blev alle genvalgt.

 

 1. Valg af revisor.

 • Jørn Duus Hansen blev valgt.

 

 1. Redaktionelle rettelser i vedtægterne.

 • Bestyrelsen havde indstillet forskellige mindre og redaktionelle ændringer til foreningens vedtægter. Alle ændringer blev vedtaget.

 

 1. Ingen ønsker til eventuelt blev fremlagt. Bestyrelsen takker de fremmødte for deltagelse.

 

 

Referatet underskrevet af dirigenten: …………………………………………..

Flemming B. Søgaard

2018-04-03T11:39:07+00:00

About the Author: