SCRAPBOG, 1943 2017-07-17T10:25:09+00:00

17 år i oktober 1943, flygtning til Sverige. Modtaget i Sverige og ansat som  “barnflicka” for 3 mindre børn i Trelleborg. Forældrene bosat i Göteborg. 

Med stor flid og åbenlyst interesse for alt omkring hende, og med et vågent øje på verden, specielt Danmark, samlede hun artikler, busbilletter, cigaretpapir, breve og etiketter. 

Det meste sjældne varer i Damnark. 

Samlingerne blev opbevaret i en mappe mærket 1943-44 med et romertal I, der indikerer en kommende scapbog. Det blev nok aldrig til noget, denne bog blev ikke udfyldt til sidste side. 

Birte meldte sig til Den danske Brigade, der efter befrielsen lørdag morgen den 5 maj kom til Danmark med færgen til Helsingør. 

Scrapbogen blev gemt og glemt, indtil sønnen Jan for nyligt fandt den i en flyttekasse. Desværre er Birte ikke mere, og kan ikke udfylde hullerne, der hvor vi gerne vil vide mere. 

Tilbage står et fascinerende indblik i en ung piges tanker og drømme, i det fremmede Sverige. 

 På den anden side af Øresund ligger det mørklagte Danmark, fem kilometers vand, men forskellen mellem liv og død for mange. Jøderne især. 

Birthe Cantor som “Lotte” i Den Danske Brigade

Passertilladelse dateret, efter Birthes ankomst til Sverige.

Bagsiden af Passertilladelse er forsynet med en firkløver og besked om at kontakte farmand.

4. januar 1944. 

Også i Sverige blev mordet på Kaj Munk af tyske håndlangere.

“Pastor kaj har mördats. Den kända författaren och originale prästemannen, som sedan ockupationens början intagit en rakryggad och klart dansk ställning, bortfördas på tirsdagseftermiddagen i bil av fyra män som förklarade sig vara myndighedspersoner. På onsdagsmorgonen päträffades hans döde kropp i ett dike i Silkeborgstrakten. Han hade mördats med ett skott i pannan. Pastor Munk befann sig i sitt hem i Vedersö, då de fyra männen infunno sig i prästgården och begärde at få tala med honom…”

Oversat til dansk:

“Pastor Kaj er blevet myrdet. Den berømte forfatter og originale præst, som siden besættelsens start tog en retrygget og klar dansk holdning, blev bortført tirsdag eftermiddag i en bil af fire mænd som erklærede sig som myndighedspersoner. Onsdag morgen fandt man hans døde krop i en vejkant nær Silkeborg. Han var blevet myrdet med et skud i panden. Pastor Munk befandt sig i sit hjem i Vedersö, da de fire mænd ankom til præstegården og anmodede om at tale med ham…”

English translation:

“Pastor Kaj has been murdered. The famous author and original priest who since start of the occupation took a strong and clear Danish position was abducted tuesday afternoon in a car by four men who declared themselves as officials. On Wednesday morning they found his dead body in one ditch near Silkeborg. He was murdered with a shot to the forehead. Mr. Munk was in his home in Vedersö when the four men arrived at the his home and asked to speak with him … ”

Foreningen DAN inviterer til Nattine. Man bemærker at kendte danske jøder deltager, bla. a brødrene Julius og Herman Koppel.

Privat tegning fra vennerne til Birte i Sverige.

Stamkort Malmøhus Arbejdsformidling pålydende: Birte Cantor, ansat som barnepige den 7 oktober 43. Ansat hos fru Cederberg.

Stamkort fra Arbejdsformidlingen i Trelleborg

Venstre side: Latterliggørelse over en despot.

Højre side: Postgangen mellem Danmark og Sverige fungerede. Her er par kuverter Co. adresseret til Birte Cantor 31.10.43 boende hos Kancelinotarius Cederström.

Lykønskningsbrev fra lokale venner.

Gratulationskort på Birtes 18 års fødselsdag. Fejret i landflygtighed.

Et hyggeligt Julekort

Nogle breve blev stilet direkte, andre med andre “dæknavne” igen andre via konsulatet.

Brev fra faren i Göteborg. Den lille familie blev splittet op.

Brev til “Olga” . bemærk censurens blå streg henover brevet.

Rekommanderet brev til Birte fra den svenske socialstyrelse.

Sød tegning til en ung pige fra en beundrer.

Hvad kan man andet end at samle på alt det man savnede i Danmark. Cigaretter, tyggegummi, chokolade.

Biografbilletter og en lille hilsen til Montgomery der har lagt pænheden af sig.

En stor ting “fars første cigar”.

Rationeringskort. Også i Sverige indførtes rationering på tekstiler. Her er det TA kort i “A varor”.

Venstre: Slikpapir på kendte varer. Højre: Birtes ønskeliste.

Censuren var alle vegne.

Meget var rationeret. Her er det mærker til mælk, sukker, brød, madfedt og “beredskab”.