OM UNDTAGELSEN 2018-05-01T15:43:12+00:00

Formålet med Undtagelsen.dk

I oktober 2018 er det 75 år siden de danske jøder blev sejlet over Øresund til sikkerhed i Sverige. Ifølge opgørelser drejer det sig om ca. 700 personer, fra 50 udskibningssteder, fra de Nordsjællandske og Østsjællandske kyster. Det kulminerede den 3.-6. oktober hvor henholdsvis 1100 og 1420 personer blev reddet fra en uhyggelig skæbne i Tysklands dødslejre.

I marts 2015 samledes en gruppe af borgere i Helsingør, med en ide om at skabe et projekt i forbindelse med 75 året for redningen af de danske jøder. Deltagerne var indbudt personligt og specielt i forhold til deres forskellige kompetencer og faglige baggrunde.

På mødet blev det klart, at stort set alle kender til den bemærkelsesværdige indsats der blev gjort fra danskernes side, og helt lokalt fra fiskerne i Snekkersten, Skotterup og Espergærde. Hvor private mennesker risikerede deres liv.

De fleste var også bekendt med, at disse aktioner ikke kun var lokalt forankrede, men forudsatte organiserede flugtruter fra blandet andet København. Indsatsen sikrede en hurtig redning, omend det ikke altid gik godt.

Men alle deltagere undrede sig over, at der lokalt gøres så lidt for at mindes denne indsats, der jo er bemærkelsesværdig også set i et internationalt perspektiv.

Dette blev udgangspunktet for at gøre noget og efterfølgende formuleret i arbejdsgrundlaget for projektet:

“Ved at fremhæve og dokumentere den indsats der blev gjort fra dansk og svensk side, ønsker vi at belyse og udbrede kendskabet til en historisk periode som den udspiller sig i vores område. Vi vil sætte et mærke for eftertiden, således at vores dokumentation kan anvendes af andre, lokalt, undervisningsmæssigt, kulturelt og historisk.”

Der blev besluttet, at en mindre arbejdsgruppe skulle arbejde videre med at uddybe og konkretisere projektet. En del af de fremmødte personer ønskede at overgå på en passiv liste, indtil projektet var mere konkret, og deres specielle faglighed kunne komme i spil.

En gruppe på fem, senere syv, har efterfølgende arbejdet videre, med en mødefrekvens på ca. 1 møde om måneden.

Medlemmer af Undtagelsen.dk

Peter Kruse Thomsen
Peter Kruse ThomsenFormand
Wolf-Rudiger Jordt
Wolf-Rudiger JordtNæstformand
Troels Kruse Thomsen
Troels Kruse ThomsenWebadministrator
Kenn Mejdal Jeppesen
Kenn Mejdal JeppesenMedlem
Jørn Duus
Jørn DuusInformation & presse
Georg Walter Busch
Georg Walter BuschMedlem
Steen Hundevad Knudsen
Steen Hundevad KnudsenMedlem
Flemming Søgaard
Flemming SøgaardMedlem
Otto Rühl
Otto RühlMedarrangør